lillestromtorv.no

Medlemsvilkår for Lillestrøm Torv Kundeklubb

1. Generelt

Lillestrøm Torv Kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av Lillestrøm Torv sine butikker, som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Lillestrøm Torv Kundeklubb eies og drives av Lillestrøm Torv. Medlemmer av Lillestrøm Torv Kundeklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Lillestrøm Torv Kundeklubb samtykker medlemmet til å motta e-post og SMS fra Lillestrøm Torv. Medlemmet kan når som helst melde seg av denne dialogen. Hvordan medlemmet melder seg av dialogen kommer tydelig fram av all e-post og SMS, og gjelder den enkelte kanal. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet ev. melder seg ut av Lillestrøm Torv Kundeklubb (se for øvrig punkt 3).

2. Personvern

Ved å melde seg inn i Lillestrøm Torv Kundeklubb samtykker medlemmet til at Lillestrøm Torv registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet, dens aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Lillestrøm Torv Kundeklubb. Lillestrøm Torv er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Lillestrøm Torv sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom medlemmet ønsker innsyn i de personopplysningene Lillestrøm Torv har, eller dersom medlemmet ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan medlemmet kontakte Lillestrøm Torv (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen.

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 01.09.2017 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Lillestrøm Torv Kundeklubb. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen fra medlemmets side rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene. Lillestrøm Torv forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Lillestrøm Torv Kundeklubb. Endringer vil bli kommunisert på www.lillestromtorv.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Lillestrøm Torv. Lillestrøm Torv forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Lillestrøm Torv Kundeklubb. Dersom Lillestrøm Torv Kundeklubb-programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Lillestrøm Torv Kundeklubb-programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Lillestrøm Torv kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Lillestrøm Torv å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

5. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Lillestrøm Torv
v/ Lillestrøm Torv Kundeklubb

Torvet 6
2000 Lillestrøm

E-post: hege.andreassen2@dnb.no

PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. Min konto

Dersom du har opprettet en brukerkonto hos Lillestrøm Torv er denne personlig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler for å sikre at ikke andre får tilgang til kontoen, herunder å beskytte ditt brukernavn og passord. Alle tilbud du mottar kan kun benyttes av deg personlig med mindre annet fremgår særskilt. Dersom du deler personalia og bilde med oss, vil vi kunne bruke dette i forbindelse med tjenesten.

3. Fordels- og lojalitetsprogram

Vi har et fordels- og lojalitetsprogram, som er nærmere beskrevet her .
Programmet er for medlemmer som har registrert seg. Ved å bli medlem vil du motta spesielle tilbud fra oss.
Medlemskapet er gratis. Alle personer som har fylt år kan registrere seg. Alle fordeler medlemskapet gir er personlige. Fordelene kan kun benyttes av deg for personlig bruk og kan ikke overdras til andre.
Som en del av fordels- og lojalitetsprogrammet vil du få tilbud på e-post og SMS. Du kan når som helst bestemme at slik markedsføring skal opphøre, ved å bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en.
Selv om du velger å ikke motta markedsføring, vil vi fremdeles kunne sende deg informasjon av betydning for medlemskapet (som f.eks. endringer i medlemsvilkår) så lenge du er medlem.

4. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Lillestrøm Torv som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

5. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg som bruker hos oss, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og e-postadresse. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Din enhet og internett-tilkobling: Vi registrerer informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene og hva du har handlet.

Informasjon om posisjon: Vi registrerer din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler til å generere statistikk, og for å nå deg med relevante budskap gjennom annonsering.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

6. Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos Lillestrøm Torv godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming", hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

7. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.
Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette gjennom Min Side, eller ved å kontakte oss på e-post hege.andreassen2@dnb.no.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.
Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på e-post: hege.andreassen2@dnb.no

9. Sletting av persondataDu kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker å slette dine lagrede persondata. Vi vil også påse å slette din persondata dersom du ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss.

10. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kunde- eller abonnementsforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene.

11. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Lillestrøm Torvs personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på epost: hege.andreassen2@dnb.no